La Borda - credit Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (1)